Elections

Photo shows man and woman standing outdoors at Te Apiti surrounded by flax with a whare in the background and overlaid text that reads

Find out how elections happen in Palmerston North.

2022 Local government election

Pōti Kāwanatanga ā-Rohe 2022

Every three years you get to decide who should be making decisions for the future of your city. Local government elections are happening this year - in October!

Ia toru tau whakatūria ai te pōtitanga hei kōwhiri mā tātou i te hunga ka whakatau i ngā kaupapa mō te anamata o tō tātou tāone nui. Hei te Whiringa-ā-nuku (Oketopa) i tēnei tau ngā pōti kāwanatanga ā-rohe.

Elections are your opportunity to select a council who will have the best interests of all of our community at heart.

He ara tēnei hei kōwhiri māu i te kaunihera ka whai whakaaro ki te katoa o tō tātou hapori.